Gestió de l’espai 

La Societat Catalana d’Educació Ambiental (SCEA) és l’entitat que actualment gestiona i dinamitza l’Aula Ambiental Bosc Turull.

La SCEA és una associació creada l’any 1985 per tal d’impulsar una educació renovada que contempli la problemàtica socioambiental i alhora contribueixi a formar ciutadans capaços d’analitzar-la i de donar-hi respostes. Dels seus inicis ha impulsat projectes de treball compartits, interdisciplinaris i distribuïts per tot el territori català.

Agrupa professionals i persones interessades en el món de l’educació ambiental, de perfils i àmbits laborals molt diversos i amb l’objectiu comú de treballar per la sostenibilitat des de l’educació.

Els propòsits de l’entitat més vinculats al projecte de l’Aula Ambiental Bosc Turull són:

organització 1

Estimular, promoure i difondre recerques, estudis i activitats relacionades amb l’educació ambiental, per tal de progressar en el seu desenvolupament

organització 2

Cercar i consolidar punts de referència en educació ambiental

organització

Facilitar la publicació i la difusió de bibliografia i recursos

 
organització 4

Afavorir xarxes d’intercanvi d’experiències per assolir un enriquiment personal i institucional