L’Aula Ambiental Bosc Turull com a espai educatiu i d’aprenentatge a la natura

L’Aula Ambiental Bosc Turull resulta un recurs didàctic en si mateixa, i es posa a disposició dels centres educatius i grups d’educació en el lleure per a que hi desenvolupin activitats de descoberta i d’aprenentatge a la natura.

El Bosc Turull i el seu entorn proper ofereixen un ambient idoni tant per a treballar continguts curriculars dels diferents cicles (la diversitat d’éssers vius, la vida, conservació i canvi, ecosistemes, l’activitat humana, ecologia i medi ambient, investigació i experimentació, els processos geològics, els canvis, impactes sobre el medi ambient), com per a treballar per projectes utilitzant altres metodologies d’aprenentatge.

Què fan el centres educatius?

 

ACTIVITATS AUTOGUIADES:

Qualsevol centre educatiu pot venir a l’Aula Ambiental Bosc Turull a realitzar una de les 6 activitats autoguiades per descobrir el Bosc Turull i el seu entorn proper. Contemplen diversos àmbits temàtics, aprofitant les possibilitats que ofereix l’espai, i s’adapten als diferents nivells educatius i tipus de grup.

Les voleu conèixer?

ESCOLES AMB PROJECTE PROPI:

Escoles properes a l’equipament, com l’Escola Montseny i l’Escola Farigola de Vallcarca, hi desenvolupen de manera habitual la seva activitat educativa i treballen per cuidar, gaudir i aprendre tant dels espais que tenen cedits, les parcel·les d’hort, com del conjunt de l’Aula.

En voleu saber més?

Horts escoles bosc turull

APRENENTATGE I SERVEI:

Diversos centres educatius venen a l’Aula Ambiental Bosc Turull a realitzar sessions d’Aprenentatge i Servei, una metodologia que permet a l’alumnat aprendre sobre temàtiques de medi ambient i biodiversitat alhora que col·laboren en el manteniment i cura del Bosc Turull.

Us interessa participar?

PROPOSTES PRÒPIES DELS CENTRES:

Els centres educatius o grups d’educació en el lleure poden venir a desenvolupar activitats pròpies que estimulin l’exploració, l’aprenentatge i l’estimació de la natura. Prèvia coordinació amb l’Aula i sempre que encaixin amb la filosofia de l’equipament. Podran gaudir dels espais i materials de descoberta dels que disposa l’equipament.

Per fer-ho, han d’omplir la fitxa de sol·licitud amb la seva proposta i enviar-la a aula@boscturull.cat

Us agradaria venir amb el vostre grup a desenvolupar propostes educatives a l’Aula Ambiental Bosc Turull? Escriviu a aula@boscturull.cat o truqueu al 932133945.

A tenir en compte… (normativa d’ús de l’espai)

L’equipament és utilitzat per altres entitats i col·lectius i també és un refugi de flora i fauna, per això és important que les activitats que es realitzin respectin el següent:

  • Moderar el soroll perquè la fauna que viu a l’Aula no es vegi afectada, estem a casa seva!
  • Caminar per les passeres sense trepitjar la zona boscosa per no malmetre espècies vulnerables.
  • Evitar arrencar o plantar cap espècie sense haver informat prèviament a la coordinació de l’equipament.
  • Qualsevol intervenció a l’exterior s’ha d’acordar prèviament amb la coordinació i cal preveure el seu manteniment o desinstal·lació.
  • No fer foc! 
  • Si es troba algun tipus de deixalla, recollir-la!
  • Respectar l’espai i els projectes que tenen altres col·lectius: viver forestal, horts, hotel d’insectes… hi ha molt d’esforç al darrere!
  • Recollir i endur-se les deixalles que pugui generar l’activitat, seguint criteris de sostenibilitat i intentant generar el mínim de residus possible. Si són residus orgànics es poden abocar al compostador comunitari.
  • La capacitat de càrrega màxima de l’equipament és de 50 persones, en funció de la tipologia d’activitat aquesta podrà variar sent menor o major.
  • Els espais interiors i exteriors han de quedar igual (o millor!) de com els hem trobat.