El compostatge

Compostar és sotmetre la matèria orgànica a un procés de transformació per obtenir compost, un adob natural. Aquesta transformació es pot dur a terme en qualsevol casa amb jardí o en espais verds públics o comunitaris mitjançant un compostador, sense cap mena de mecanisme ni motor, ni cap despesa de manteniment. La brossa diària que generem conté un 40% de matèria orgànica, que pot ser reciclada i retornada a la terra en forma d’humus per a les plantes i els conreus. De cada 100 kg de brossa orgànica s’obtenen aproximadament 30 kg de compost.

Un procés natural

A la natura, les restes orgàniques són reciclades in situ mitjançant els processos de descomposició que les transformen en humus i sals minerals, que aporten nutrients als vegetals. Així, es tanca el cercle de forma autosuficient.
Seguint l’exemple de la natura, nosaltres també podem fer aquest procés d’una manera controlada, sense males olors ni molèsties.
Mentre que en un sòl natural aquest procés té lloc de forma lenta però continuada, en els sòls agrícoles o de jardins, en canvi, és necessari mantenir i regenerar aquesta capa orgànica rica en humus. Amb aquest manteniment s’assegura que l’humus que en sortirà aportarà una correcta nutrició a les plantes i així poder prescindir dels adobs químics.

Com funciona?

Per fer compostatge haurem de buscar les condicions més òptimes per afavorir l’activitat dels organismes i, sobretot, de l’activitat microbiana. Els microorganismes (fongs i bacteris) tenen un paper clau en la formació de l’humus (la part més valuosa del compost) i actuen sobre dos components dels vegetals: la lignina i la cel·lulosa, presents en les parets de les cèl·lules vegetals. Com més lignina i cel·lulosa hi hagi, més humificació aconseguirem i, per tant, més formació d’humus.
Durant el procés de descomposició, l’oxigen hi ha de ser present i s’han de mantenir unes condicions d’humitat i conservació de la temperatura adequades. A l’estiu, caldrà regar-lo sovint per contrarestar el grau alt d’evaporació i garantir el nivell d’humitat adequat.

Què es pot compostar?

 

SI TENIU JARDÍ: Restes seques (branquillons, restes primes de poda, fullaraca) i restes fresques (gespa tallada, herbes).

SI NO TENIU JARDÍ: Restes fresques de la cuina (fruita i verdura), marro de cafè, closques d’ou, taps de suro, closques de fruits secs, paper de cuina brut i oueres de cartró sense tintar.

Menú del compostatge

El menú del compostatge ha de ser com més variat millor, sempre tenint en compte l’equilibri entre material fresc, més ric en nitrogen, i material sec, més estructurant i ric en carboni. Les aportacions han de ser equilibrades, els microorganismes necessiten una dieta complerta perquè puguin produir un compost més ric i amb més capacitat fertilitzant.    

És molt millor trossejar o esmicolar el material abans d’incorporar-lo a la pila de compostatge, sobretot les restes de poda, d’aquesta manera el procés serà més ràpid i els microorganismes tindran més superfície de material per actuar. Tenir una zona on poder acumular el material per compostar també és recomanable. La presència de restes seques més grolleres i dures ajuda a una millor circulació de l’aire i garanteix la presència d’oxigen.

EL VERMICOMPOSTADOR

A l’Aula Ambiental Bosc Turull també tenim dues unitats de vermicompostatge, un sistema per obtenir compost a partir de l’acció dels cucs vermells (Eisenia foetida).

El vermicompostador està format per un sistema de safates apilades on viuen els cucs que s’alimenten de les aportacions de restes fresques de fruita i verdura. Els excrements d’aquests animalons s’acumulen a les safates i van madurant per l’acció de microorganismes fins que s’obté un compost anomenat humus de cuc que té un alt poder fertilitzant. La seva textura fina i homogènia permet una fertilització còmoda i eficient de les terres o substrats de cultiu de tota mena de plantes de l’hort i el jardí.

El poc espai que ocupa i la practicitat del seu disseny i funcionament facilita que es pugui fer compostatge en espais reduïts.

Vermicompostador
compostatge vermicompostador

Us convidem a conèixer el procés i a contribuir a alimentar els cucs de l’Aula. És una activitat molt recomanable per fer en família o grups escolars.

A més, a l’Aula oferim sessions formatives per treballar el vermicompostatge a les escoles, dirigides a professorat o persones educadores, i també sessions sobre vermicompostatge dinamitzades per a grups escolars.

Podeu demanar més informació al correu de l’aula: aula@boscturull.cat.