Servei de cessió d'espai a l'Aula Ambiental Bosc Turull

Ets una entitat o col·lectiu i busques un espai per realitzar una trobada interna?
Necessites un indret on oferir una xerrada, taller o formació per al teu grup?
Desitges oferir una activitat oberta al públic?

A l’Aula Ambiental Bosc Turull posem a la teva disposició dues sales ben equipades en un entorn de natura, i sense sortir de Barcelona!

Informació COVID-19

Donada la situació de crisi sanitària, la cessió d’espais requereix complir certes mesures de prevenció i seguretat, segons les publicacions del PROCICAT Contacteu-nos i us explicarem quines són les condicions que cal respectar.

 

 

Espais disponibles

Sala 1, gran (Sala Plataner)

 • Superfície: > 50 m²
 • Aforament: màxim 45 persones.
 • Ordinador portàtil, canó de projecció i pantalla abatible, sistema de so i pissarra blanca.
 • Taules i cadires mòbils per lliure disposició.
 • Il·luminació natural i artificial.
 • Connexió a internet via Wi-fi.
 • Accessible amb cadira de rodes per la porta de dalt (Passeig Turull núm. 3
Sala gran 1

Sala 2 (Sala Pi)

 • Superfície: < 50 m²
 • Aforament: màxim 25 persones.
 • Pantalla de projecció abatible i petita pissarra blanca.
 • Taules i cadires mòbils per lliure disposició.
 • Il·luminació natural i artificial.
 • Connexió a internet via Wi-fi.
 • Accessible amb cadira de rodes per la porta de dalt (Passeig Turull núm. 36).
 •  
Sala petita 1

Espai exterior 

El Bosc Turull té una extensió de gairebé

4000m2 on hi podeu trobar:

 • Zona de bosc, amb passeres de fusta.
 • Petita esplanada a l’entrada.
 • Gran esplanada amb vistes a la vessant muntanya de la ciutat.
 • Bassa en procés de naturalització.
 • Porxo cobert, amb taula i banc de fusta i una pica.
Espai exterior

Cessió de material

Si es vol realitzar una descoberta de la biodiversitat de l’entorn, durant l’horari d’obertura de l’Aula podeu trobar lupes, safates de plàstic, pots-lupa, guies d’identificació de flora i fauna de diferents nivells i binocles a la vostra disposició i amb previ avís.

Sol·licitud i funcionament

Per gaudir de la cessió d’espais podeu trucar per telèfon al 932133945 o escriure un correu a aula@boscturull per consultar la disponibilitat, que està subjecte a la compatibilitat amb l’activitat pròpia de l’equipament.

Una vegada confirmada la disponibilitat, heu d’enviar la fitxa de sol·licitud, que podeu trobar a continuació, degudament complementada a aula@boscturull.cat. Recordeu especificar quin tipus d’entitat sou, el nombre de persones previstes i el material que necessiteu.

Fitxa de sol·licitud

La cessió d’espais ve regida per una política de preus públics que ajuden a desenvolupar l’activitat de l’Aula. La gratuïtat o el preu de la cessió varia segons l’horari, el tipus d’entitat o el tipus d’activitat. Podeu consultar la taula de preus públics a continuació.

Taula de preus

Des de l’Aula Ambiental Bosc Turull us demanem que, en finalitzar la cessió, respongueu el formulari de valoració que us enviarem per tal d’ajudar-nos a continuar millorant el servei.

ervei de cessió d'espais

Normativa d’ús

L’Aula Ambiental Bosc Turull és un espai públic que treballa per preservar la biodiversitat urbana i on desenvolupen diferents projectes comunitaris, per això és molt important que llegiu la normativa i accepteu el seu compliment.

 • L’horari de lloguer de l’espai ha de contemplar el temps previ de preparació de la sala i el temps destinat a la recollida de la sala.
 • En finalitzar l’activitat la sala ha de quedar recollida tal com s’ha trobat a l’inici, amb l’oportuna col·locació de taules i cadires.

Totes les activitats que es facin a l’Aula han de garantir el benestar de les espècies que hi habiten. Per tant, cal:

 • Moderar el soroll perquè els ocells, ratpenats i la resta de fauna no es vegi afectada.
 • Mantenir el bosc i els espais verds perquè sigui un exemple de bosc mediterrani a la ciutat.
 • Caminar per les passarel·les sense trepitjar la zona boscosa per no malmetre espècies que estan naixent.
 • No deixar deixalles per terra, i recollir-la en cas de trobar-ne.
 • Respectar els projectes que tenen altres col·lectius: viver forestal, horts escolars i de gent gran, obres artístiques, hotel d’insectes… hi ha molt esforç al darrera!
 • ’entitat o col·lectiu sol·licitant haurà de recollir i endur-se totes aquelles deixalles que pugui generar l’activitat, seguint criteris de sostenibilitat: intentant generar el mínim de residus possible i separar-los adequadament.
 • Si es realitzen àpats a l’equipament, han d’assegurar el residu 0 (vaixella de ceràmica/vidre, begudes de vidre, productes a granel o sense embalatges, etc.) i fonamentalment cal que els aliments siguin ecològics, de temporada i de proximitat. Si s’encarrega a un càtering que porti el menjar és necessari que aquest sigui una entitat d’economia social i solidària i incorpori els criteris abans esmentats.
 • L’equipament no es fa responsable del material que pugui deixar-se l’entitat o les persones participants en els espais corresponents.
 • Si la reserva de l’espai es realitza fora de l’horari de l’equipament, s’aplicarà un recàrrec d’un 50% sobre el total d’hores.
 • Segons la Llei 28/2005, de 26 de desembre, està prohibit fumar en tot l’equipament. Tampoc es poden beure begudes alcohòliques ni substàncies estupefaents.
 • L’entitat que du a terme l’activitat certifica que compta amb una assegurança de responsabilitat civil per cobrir qualsevol dany que es pugui produir al llarg de la realització de l’activitat.
 • La Societat Catalana d’Educació Ambiental es reserva el dret d’admissió d’activitats segons els continguts i objectius d’aquestes.
 • Es donarà prioritat d’ús a aquelles activitats relacionades amb l’educació ambiental o a aquells col·lectius vinculats a l’Aula i al barri.
 • Queda prohibida l’entrada de gossos o altres animals, per tal de preservar la biodiversitat.

Qui en pot fer ús

 • Escoles i altres grups d’infants.
 • Col·lectius del Districte de Gràcia.
 • Entitats de caràcter ambiental.
 • Entitats sense ànim de lucre.
 • Empreses.

 

 

L’Aula Ambiental Bosc Turull dóna preferència d’ús a col·lectius del barri, entitats ambientals i col·lectius vinculats a l’equipament.

Material