Per tal de fomentar l’aprenentatge a la natura i com a font d’inspiració del que es pot realitzar a l’equipament, l’Aula Ambiental Bosc Turull ofereix un conjunt d’activitats autoguiades per descobrir el Bosc Turull i el seu entorn proper.

Les activitats pretenen relacionar les possibilitats didàctiques que ofereix l’entorn i diversos continguts curriculars per tal que el professorat les pugui integrar dins la seva programació d’aula com un element necessari per facilitar els seus processos d’ensenyament-aprenentatge.

Es tracta d’un conjunt d’activitats senzilles, flexibles i fàcilment adaptables als objectius i característiques de cada grup i als diversos nivells educatius.

Cada activitat disposa d’un dossier amb la informació bàsica, els conceptes clau que es treballaran, procediments i valors, continguts i la descripció detallada de l’activitat. També té un apartat de seguiment i avaluació, i de suggeriments i orientacions didàctiques, així com d’extensions per nivell educatiu per si es vol ampliar o complementar.

Estan dissenyades per a que la persona responsable del grup pugui preparar prèviament l’activitat, que realitzarà de manera autònoma a l’equipament. Es disposarà del suport de la tècnica de l’Aula, que li facilitarà el material, l’orientarà o assessorarà en cas necessari, i realitzarà una benvinguda a tot el grup, explicant l’espai i les diverses qüestions a tenir en compte. 

 

ACTIVITATS AUTOGUIADES

VOLEU VENIR A FER-NE UNA?

QUI LES POT REALITZAR?

Només cal que contacteu amb l’Aula per comprovar la disponibilitat i, una vegada acordada la data, envieu aquesta fitxa de sol·licitud emplenada a aula@boscturull.cat. La persona coordinadora de l’Aula us enviarà els annexos necessaris, us preparà el material i us oferirà una presentació introductòria de benvinguda al Bosc Turull a l’inici de l’activitat.

Grups escolars, grups de criança, associacions de famílies, entitats de lleure infantil i juvenil….

És important que tingueu present la normativa d’ús de l’espai (la podeu trobar a l’apartat Escoles) i la respecteu, per tal de cuidar el Bosc Turull com a refugi de fauna i flora i espai d’ús compartit de diversos col·lectius.

També us agraïm molt que, una vegada finalitzada la vostra activitat, respongueu el qüestionari de valoració que us facilitarem, ja que conèixer les vostres opinions ens permet millorar el servei que oferim.

Recordeu que també podeu disposar dels espais i materials de l’Aula per desenvolupar les vostres pròpies activitats, sempre previ acord amb la coordinació de l’Aula i adequació a la filosofia de l’equipament. Podeu omplir la fitxa de sol·licitud amb la vostra proposta i enviar-la a aula@boscturull.cat